Motherware

Welkom op - Welcome on
Motherware!

Webpagina van Mother10.


Op "Motherware.com" vind je van alles:
Informatie over Den Helder en omgeving. Diverse dingen over webdesign, zoals hoe maak je een test omgeving, Bootstrap 5, hoe debug je een webpagina, hoe gebruik je Visual Studio Code (VScode) en nog veel meer.

Binnenkort ook mijn stamboom (Kosmis - Sipsma - Schouten - Rol).
Na alles wat ik jarenlang zelf van internet geplukt heb is het nu tijd om zelf ook iets bij te dragen.

Een deel van de site is in het nederlands, een deel in het engels, en sommige pagina's zijn in beide talen. Daarmee hoop ik ook niet- nederlanders toegang te geven tot de inhoud.

Veel plezier!!!

Mother10

Mother10's webpage.


What can you find on "Motherware.com":
Information about Den Helder and surroundings. Various things about web design, like your test environment, Bootstrap 5, debugging your page, using VSCode and much more.

In the near future there will also be my family tree (Kosmis - Sipsma - Schouten - Rol) and much more.
Up until now, I have been picking lots of ideas and tips from the internet, so now it is time to contribute something myself.

Part of the site is in Dutch, part in English, and some pages are in both languages. With that I hope to make the contents available to non-Dutch people too.

Have fun!!!

Mother10

Laatste nieuws

New:
  • Chapter 7 - 14 for Visual Studio Code.
Updates:
  • Again some changes for the columns and column widths, following advices from Google.

Overig nieuws »

Websites Webdesign

I have been writing websites for a hobby for a long time, first bare HTML, later with the help of:
( Hypertext Studio, AllWebMenus, JAlbum, Artisteer, Joomla,

Now I combine the plain HTML with php-includes for common page parts. This time I use the Bootstrap Framework.

You can read why and how at:

Webdesign »

Mijn stamboom

Stamboom Kosmis Sipsma Schouten Rol

Sinds 2003 werk ik met tussenpozen aan mijn familie stamboom. Eerst lokaal op mijn pc maar sinds kort ook op het web. Op deze manier kan iedereen meelezen.

Bepaalde gegevens zijn onzichtbaar vanwege de privacy.

Stamboom en info »

Den Helder.


Den Helder is niet groot en heeft eigenlijk maar 1 toegangsweg. Het ligt in de kop van Noord-Holland, voor driekwart omsloten door de dijk langs de noordzee.
Bezoekers moeten er echt zijn of gaan met de boot op doorreis naar het eiland Texel.
Je vind hier algemene en toeristische gegevens over de stad, maar ook informatie over het interessante verleden van Den Helder en Huisduinen.

Den Helder info »

Den Helder.


Den Helder is small and only has one access road. It is located in the top of North Holland, for three-quarters enclosed by the dike along the north sea.
Travallers really need to visit it or they go by boat to the island of Texel.
This site has general and tourist information about the city, as well as information about the interesting history of Den Helder and Huisduinen.

Den Helder info »